Наукова робота  

   

Карта відвідувань  

   

Лічильник відвідування сайту країнами світу  

Flag Counter
   

QR-code  

qr-code

   

Банери  

   

Всього відвідувань  

828799
Сьогодні
Вчора
Цього тижня
Минулого тижня
Цього місяця
Минулого місяця
Всього
7
212
1664
1373
4677
813931
828799

Ваш IP: 127.0.0.1
Час на сервері: 2018-07-23 00:03:35
   

Всі матеріали, розміщені на цьому сайті, поширюються безкоштовно

Щоб скопіювати програмні засоби Gran1, Gran-2D, Gran-3D або підручники чи посібники, необхідно звернутись до послуги "Завантажити" (в лівій колонці сторінки). В результаті з'явиться перелік програмних засобів Gran1, Gran-2D, Gran-3D та "Посібники і підручники". Якщо вибрати будь-який об'єкт в цьому переліку, з'явиться його короткий опис і дві "кнопки" - "Детальніше" і "Копіювати". Після звернення до послуги "Копіювати" почнеться копіювання відповідного об'єкта.

   

Умрик Марія Анатоліївна

Деталі
umryk 
28 квітня
Оcвіта:
  Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 2004 р.
Посада:
  доцент
Наукові ступені і звання:
  кандидат педагогічних наук, доцент
Дисципліни, які викладає:
  Програмування, технології програмування, математична логіка і теорія алгоритмів
В університеті працює:
  з 2009 р.
     

Автобіографія

Умрик Марія Анатоліївна народилася 28 квітня 1982 року в місті Києві.
З 1990 по 1995 рік навчалась в загальноосвітній середній школі № 115 міста Києва.
З 1996 по 1999 рік навчалась в гімназії імені М.П.Драгоманова.
З 1999 по 2004 рік навчалась у національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова. Отримала диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Математика» та здобула кваліфікацію викладача математики; вчителя інформатики.
У період з листопада 2004 р. по листопад 2007 р. навчалася в аспірантурі Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.
24 березня 2009 р. захистила кандидатську дисертацію на тему „Організація самостійної роботи майбутніх учителів інформатики в умовах дистанційного навчання інформатичних дисциплін” за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (інформатика).
З лютого 2005 по травень 2009 працювала на посаді інженера-програміста комунального підприємства «Київпастранс».
З травня 2009 працює на посаді старшого викладача кафедри теоретичних основ інформатики Інституту інформатики НПУ імені М.П. Драгоманова.
Має 18 публікацій, серед яких: 10 статей у наукових фахових виданнях ВАК України (4 у співавторстві), 8 – у збірниках наукових праць та матеріалах конференцій (1 у співавторстві).

Список друкованих праць

1. Умрик М.А. Диверсифікація професійної освіти засобами дистанційного навчання// Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки.- Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка.- 2005.- Частина 2.- С.129-133.
2. Умрик М.А. Досвід організації самостійної роботи студентів в умовах дистанційного навчання// Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наукових праць. / Редрада. – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова – 2007. – №5(12). – С. 192-194.
3. Умрик М.А. Ефективна самостійна робота студентів в умовах дистанційного навчання: можливості і проблеми // Науковий вісник Чернівецького університету.-Чернівці:Рута.-2007.-випуск 300.-С.155-160.
4. Умрик М.А. Організація самостійної роботи студентів засобами дистанційного навчання// Вісник Луганського національного  педагогічного університету. – Луганськ.- №2(97) лютий.-2006.- С.168-172.
5. Умрик М.А. Організація самостійної роботи майбутніх учителів засобами інформаційно-навчального середовища// Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. Статей: Вип.16.- Ялта: РВВ КГУ, 2007.-Ч.1.-С.88-95.
6.  Умрик М.А. Організація самостійної роботи як основа самоосвіти майбутніх учителів// Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки.- Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка.- 2007.- Частина 1.- С.126-130.
7.  Рамський Ю.С., Умрик М.А. Огляд дистанційного навчання в Україні// Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики: Збірник наукових праць. Випуск VII: В 3-х томах.- Кривий Ріг: Видавничий відділ НМетАУ, 2008.- Т.3: Теорія та методика навчання математики.- С.42-51.
8. Рамський Ю.С., Умрик М.А. Організація педагогічної практики майбутніх учителів в умовах дистанційного навчання// Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини/ Гол.ред.: Мартинюк М.Т.- Умань: СПД Жовтий, 2008.- Ч.2.-С.251-257.
9. Умрик М.А. Возможности использования дистанционных технологий при организации самостоятельной работы студентов// Эвристическое обучение математике/ Тезисы докладов международной-научно-методической конференции (15-17 ноября 2005г.).- Донецк: Узд-во ДонНУ, 2005.-С.442-443.
10. Умрик М.А. Деякі терміни з дистанційної освіти// Збірник матеріалів VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції “Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість”. – Київ. – Випуск 6. – 2005. – С. 272–274.
11. Умрик М.А. Дистанційне навчання і професійна освіта// Международная конференція памяти проф. И.И.Мархеля «Новые информационные технологи в учебных заведениях Украины» : Одесса, 21-26 июня 2005 р. – Одесса: Астропринт, 2005. – С. 170-173.
12. Умрик М.А. Організація самостійної роботи студентів в умовах дистанційного навчання// Професіоналізм педагога в контексті Європейського вибору України: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Професіоналізм педагога в контексті Європейського вибору України», 22-28 вересня 2006 р., м. Ялта.- Зб. Статей: Ч.2.- Ялта: РВВ КГУ, 2006.-С.17-19.
13. Умрик М.А. Інформаційно-навчальне середовище як засіб організації самостійної роботи майбутніх учителів// Методологічні та методичні основи активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів у процесі вивчення математичних дисциплін: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Методологічні та методичні основи активізації навчально-пізнавальної діяльності  студентів у процесі вивчення математичних дисциплін», 8-10 листопада 2007 р., м. Ялта.- Зб. статей- Ялта: РВВ КГУ, 2007.- Вип.1.-С.72-79.
14. Рамський Ю.С., Умрик М.А. Організація педагогічної практики майбутніх учителів в умовах дистанційного навчання// Інформаційно-комунікаційні технології навчання. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції.- Умань: ПП Жовтий, 2008.-С.129-130.
15. Умрик М.А. Дистанційна підтримка студентів під час педагогічної практики// Молодь, освіта, наука, культура і національна свідомість в умовах європейської інтеграції: Зб. Матеріалів X Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 16-18 травня 2007 р.; У 6-ти т./Редкол.: Тимошенко І.І. (відп. ред.) та ін.- К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2007.-Т.6.-С.154-156.
16. Умрик М.А. Організація самостійної роботи студентів засобами дистанційного навчання// Комп’ютерна підтримка навчальних дисциплін у середній і вищій школі: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. 8-9 грудня 2005р., м.Луганськ.- Луганськ: Альма-матер, 2005.- C.48-50.

   
© ALLROUNDER

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ