Наукова робота  

   

Карта відвідувань  

   

Лічильник відвідування сайту країнами світу  

Flag Counter
   

QR-code  

qr-code

   

Банери  

   

Всього відвідувань  

828796
Сьогодні
Вчора
Цього тижня
Минулого тижня
Цього місяця
Минулого місяця
Всього
4
212
1661
1373
4674
813931
828796

Ваш IP: 127.0.0.1
Час на сервері: 2018-07-23 00:02:43
   

Всі матеріали, розміщені на цьому сайті, поширюються безкоштовно

Щоб скопіювати програмні засоби Gran1, Gran-2D, Gran-3D або підручники чи посібники, необхідно звернутись до послуги "Завантажити" (в лівій колонці сторінки). В результаті з'явиться перелік програмних засобів Gran1, Gran-2D, Gran-3D та "Посібники і підручники". Якщо вибрати будь-який об'єкт в цьому переліку, з'явиться його короткий опис і дві "кнопки" - "Детальніше" і "Копіювати". Після звернення до послуги "Копіювати" почнеться копіювання відповідного об'єкта.

   

Франчук Наталія Петрівна

Деталі
franchukn
05 жовтня
Оcвіта:
  Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 2004 р.; 2007 р.
Посада:
  доцент
Наукові ступені і звання:
  кандидат педагогічних наук, доцент
Дисципліни, які викладає:
  комп'ютеризований переклад, основи інформатики, інформаційно-комунікаційні технології, комп'ютерно-орієнтовані системи навчання інформатики та іноземної мови, методика навчання інформатики
В університеті працює:
  з 2002 р.
 
   

Автобіографія

     Франчук Наталія Петрівна, 1981 року народження, закінчила у 2004 році НПУ імені М.П. Драгоманова і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Мова та література (німецька, англійська)» та здобула кваліфікацію вчителя німецької і англійської мов та зарубіжної літератури. В 2007 році отримала другу вищу освіту за спеціальністю «Математика та інформатика» та здобула кваліфікацію вчителя математики та інформатики.

     Працює у НПУ імені М.П. Драгоманова з 2002 року. Має досвід роботи на посадах: старшого лаборанта, методиста вищої категорії, завідуючої навчальними лабораторіями, секретаря інституту, викладача та старшого викладача. 25 березня 2014 року успішно захистила кандидацьку дисертацію на тему: "Методика навчання комп'ютеризованого перекладу фахових текстів майбутніх учителів інформатики". З 01 вересня 2014 року переведена на посаду доцента кафедри теоретичних основ інформатики.

     15 грудня 2015 року рішенням Атестаційної колегії присвоєно вчене звання доцента кафедри теоретичних основ інформатики.

     Наукові інтереси: комп'ютеризований переклад, використання комп'ютерно-орієнтованих систем навчання інформатики та іноземної мови. Автор понад 40 наукових праць.

Список друкованих праць

1. Франчук Н.П. Програмний комплекс NetOp School // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць /Редрада. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2008. – № 6 (13). – С. 165-171.
2. Франчук Н.П. Комп’ютерний переклад // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць /Редрада. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2010. – № 8 (15). – С. 185-190.
3. Франчук В.М., Франчук Н.П. Проблеми автоматичного перекладу // Тези доповідей VII Всеукраїнської науково-практичної конференції "Інформаційні технології в освіті, науці і техніці" (ІТОНТ-2010): Черкаси, 4-6 травня 2010 р. – У 2-х томах. Черкаси: ЧДТУ, 2010. Т.2. – С.75.
4. Франчук Н.П., Франчук В.М. Використання системи управління навчальними ресурсами moodle у навчальному процесі // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Освітні вимірювання в інформаційному суспільстві". – К.: НПУ, 2010. – С.110.
5. Франчук В.М., Франчук Н.П. Системи управління навчальним контентом. MOODLE // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: Реалії та перспективи. Випуск 23: Збірник наукових праць. /За ред. В.П. Сергієнка. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010.– С. 342–348.
6. Франчук В.М. , Франчук Н.П. Система управління навчальними ресурсами MOODLE. Конструювання та адміністрування тестів // ABSTRACTS. Second International Summer School "Education Measurements: Teaching, Research and Practice". – Nizhyn, 2010. – С. 56-57.
7. Франчук Н.П. Локалізація системи MOODLE. // Тези міжнародної науково-практичної конференції “FOSS LVIV-2011”: Львів, 1-6 лютого 2011р. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 170-171.
8. Триус Ю.В., Франчук В.М., Франчук Н.П. Організаційні й технічні аспекти використання систем мобільного навчання // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць /Редрада. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012. – № 12 (19). – С. 53-62.
9. Франчук Н.П. Стан та перспективи технологій машинного перекладу тексту // Теорія та методика електронного навчання: збірник наукових праць. Випуск ІІІ. – Кривий Ріг : Видавничий відділ НМетАУ, 2012. – С. 319-325 (5-6 квітня 2012 р.).
10. Франчук Н.П. Україномовна локалізація MLE-MOODLE. // Тези міжнародної науково-практичної конференції “FOSS LVIV-2012”: Львів, 26-28 квітня 2012р. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 43-45.
11. Франчук Н.П. Комп’ютеризований переклад з використанням web-орієнтованих програмних засобів // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць /Редрада. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – № 13 (20). – С. 120-124.
12. Франчук Н.П. Комп’ютерний переклад та web 2.0 // Хмарні технології в освіті : матеріали Всеукраїнського науково-методичного Інтернет-семінару (Кривий Ріг – Київ – Черкаси – Харків, 21 грудня 2012 р.). – Кривий Ріг : Видавничий відділ КМІ, 2012. – С. 37-38.
13. Франчук Н.П. Особливості навчання дисципліни «Комп’ютерний переклад». Тези VII Всеукраїнської науково-практичної конференції // Інформаційно-комп’ютерні технології в економіці, освіті та соціальній сфері. Випуск 8. – Сімферополь: ФОП Бондаренко О.О., 2013. – С. 148-150 (Сімферопіль, 21-22 лютого 2013 р.)
14. Франчук Н.П. Засоби та інструменти автоматизованого перекладу. // Тези міжнародної науково-практичної конференції “FOSS LVIV-2012”: Львів, 18-21 квітня 2013 р. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – С. 177-179.

15. Франчук Н.П. Компетентностный подход в процессе изучения технологий компьютеризированного перевода. // Edukacja Humanistyczna nr1 (28), 2013. – Szczecin 2013. – p. 37-43.

Методика навчання комп’ютеризованого перекладу фахових текстів майбутніх учителів інформатики [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Н. П. Франчук; наук. консультант М. І. Жалдак; М-во освіти і науки України, НПУ імені М.П. Драгоманова. - Київ, 2014. - 20 с.

Праці написані після захисту кандидатської дисертації

1. Франчук Н.П. Формування інформатичних компетентностей майбутніх учителів інформатики в процесі вивчення технологій комп’ютеризованого перекладу // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах 2014 р. – №1 – С. 15-20.

2. Франчук Н.П. Локалізація програмних засобів навчального призначення // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць /Редрада. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2014. – № 14(21). – С. 113-118.

3. Франчук Н.П. Формування інформатичних компетентностей в процесі вивчення технологій комп’ютеризованого перекладу // Вища освіта України. Теоретичний та науково-методичний часопис № 3 (додаток 2). – Тематичний випуск «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології». Т. 1, 2014 р. – С. 259-265.

4. Франчук Н.П. Загальна характеристика технологій комп’ютеризованого перекладу і опрацювання текстів та способи їх впровадження в навчальний процес у вищих педагогічних навчальних закладах // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць /Редрада. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2015. – № 15 (22). – С. 70-76.

5. Франчук Н.П. Інтернет-ресурси та комп’ютеризо-ваний переклад // Комп’ютер в школі та сім’ї. 2015.   №3 – С. 23-27.

6. Франчук Н.П. Методика навчання комп’ютеризованого перекладу фахових текстів // Тези ІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Інформаційні технології в освіті, науці й техніці” (ІТОНТ-2014) 24-26 квітня 2014 року – У 2-х томах. Черкаси: ЧДТУ, 2014. Т.2. – С. 97-98

7. Франчук Н.П. Реалізація міжпредметних зв’язків інформатики, математики та іноземної мови при навчанні комп’ютеризованого перекладу фахових текстів // Тези Міжнародного науково-практичного семінару "Комп’ютерно орієнтовані системи навчання природничо-математичних дисциплін": Київ, 28 жовтня 2014 р. – Київ: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. – С. 151-152.

8. Франчук Н.П. Переклад веб-сторінок за допомогою інструментів Google Chrome // Тези п’ятої Міжнародної науково-практичної конференції “FOSS LVIV-2015”: Львів, 23-26 квітня 2015р. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – С. 97-98.

9. Навчальна програма з дисципліни «Комп’ютерний переклад» для студентів денної форми навчання спеціальності 6.040302 Інформатика* Інституту інформатики НПУ імені М.П. Драгоманова / Укл. Н.П. Франчук. – Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – 28 с.

10. Навчальна програма з дисципліни «Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання інформатики та іноземної мови» для студентів денної форми навчання спеціальності 6.040302 Інформатика* Інституту інформатики НПУ імені М.П. Драгоманова / Укл. Л.О. Кухар, В.М. Франчук, Н.П. Франчук. – Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – 25 с.

11. Кухар Л.О., Франчук В.М., Франчук Н.П. Особливості навчання дисципліни «Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання інформатики та іноземної мови» // Тези Міжнародної науково-практичної заочної конференції «Міжнародна діяльність університетів як фактор інноваційного розвитку вищої школи» 18 вересня 2015 р. Україна, Маріуполь, МДУ.   С. 111-112.

12. Франчук Н.П. Способи впровадження в навчальний процес технологій комп’ютеризованого перекладу і опрацювання текстів // Матеріали науково-практичної Інтернет-конференції «Інформаційні технології в навчальному процесі 2015». Інформатичний напрям. Частина 1. / уп. Д.А.Покришень – Чернігів: ЧОІППО імені К.Д. Ушинського, 2015. – 6-16 с.

13. Франчук Н.П. Міжпредметні зв’язки при навчанні комп’ютеризованого перекладу фахових текстів // ISSN 2224-087X. Електроніка та інформаційні технології. 2015. Випуск 5. С. 192–199 Electronics and information technologies. 2015. Issue 5. P. 192–199.

14. Франчук В.М., Франчук Н.П. Створення інформаційно-аналітичної системи самооцінювання освітньої діяльності педагогічного університету. Тези шостої Міжнародної науково-практичної конференції “FOSS LVIV-2016”: Львів, 19-22 квітня 2016р. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – С. 27-29.

15. Франчук Н.П. Тези Четвертої міжнародної науково-практичної конференції «MoodleMoot Ukraine 2016. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle». (Київський національний університет будівництва і архітектури, 19-20 травня 2016 р.). – К.: КНУБА, 2016 – С. 33.

   
© ALLROUNDER

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ