Наукова робота  

   

Карта відвідувань  

   

Лічильник відвідування сайту країнами світу  

Flag Counter
   

QR-code  

qr-code

   

Банери  

   

Всього відвідувань  

828021
Сьогодні
Вчора
Цього тижня
Минулого тижня
Цього місяця
Минулого місяця
Всього
193
327
886
1373
3899
813931
828021

Ваш IP: 127.0.0.1
Час на сервері: 2018-07-19 17:17:18
   

Всі матеріали, розміщені на цьому сайті, поширюються безкоштовно

Щоб скопіювати програмні засоби Gran1, Gran-2D, Gran-3D або підручники чи посібники, необхідно звернутись до послуги "Завантажити" (в лівій колонці сторінки). В результаті з'явиться перелік програмних засобів Gran1, Gran-2D, Gran-3D та "Посібники і підручники". Якщо вибрати будь-який об'єкт в цьому переліку, з'явиться його короткий опис і дві "кнопки" - "Детальніше" і "Копіювати". Після звернення до послуги "Копіювати" почнеться копіювання відповідного об'єкта.

   

Кузьміна Наталія Миколаївна

Деталі
 
kuzmina
18 серпня
Оcвіта:
  Київський державний університет імені Т.Г.Шевченка, 1977 р.
Посада:
  професор
Наукові ступені і звання:
  кандидат фізико-математичних наук, доцент
Дисципліни, які викладає:
  основи теорії і методів оптимізації, методи обчислень, інформаційні системи і технології в економіці, теорія ймовірностей та математична статистика, економічна інформатика
В університеті працює:
  з 1989 р.
     

Автобіографія

     Кузьміна Наталія Миколаївна народилась 18 серпня 1955 р. У 1972 р. із золотою медаллю закінчила Київську СШ № 32, у 1977 р. – факультет кібернетики Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка з червоним дипломом, за фахом «математика». З 1977 р. по 1980 р. там же навчалась в аспірантурі. З 1980р. – молодший науковий співробітник кафедри моделювання складних систем. У січні 1983 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Мінімаксна ідентифікація структури деяких динамічних систем». У 1983-1986 рр. – старший науковий співробітник кафедри моделювання складних систем. У 1986-1989 рр. – викладач математики та інформатики на підготовчому факультеті для іноземних студентів КДУ.

     З 1989 р. – старший викладач, з 1990 р. – доцент кафедри інформатики в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова. Вчене звання доцента присвоєно в 1992 р. Після реорганізації працювала доцентом кафедри теоретичних основ інформатики Інституту інформатики. З 2016 року переведена на посаду професора цієї ж кафедри.

     Наукові інтереси: використання інформаційних технологій під час навчання математичних та економічних дисциплін.

Список друкованих праць

 

 

№ n/n

Назва роботи

Характер роботи

Вихiднi данi

Обсяг

Спiвавтори

 1

О построении оптимальных регуляторов в системах с неполной информацией

друк. (рос.м.)

Вычислительная и прикладная математика, Киев, Вища школа. 1979. – с.38-48

0.9 др. арк.

 

Минимаксная фильтрация в системах с неполной информацией

друк. (рос.м.)

Приближенные методы математического анализа, Тематический сборник научных трудов, КГПИ, 1977

0,48 /0,24 др. арк.

Григоров А.В.

Минимаксная идентификация структуры некоторых динамических систем

друк. (рос.м.)

Приближенные методы математического анализа, Тематический сборник научных трудов, КГПИ, 1979, - с. 45-59

0,56 др. арк.

 

Идентификация структур линейных систем при наличии возмущений

друк. (рос.м.)

Доклад АН УССР, серия А № 4, 1980. – с.76-81

0,36 / 0,18 др. арк.

Кириченко Н.Ф.

Условия точной идентифицируемости динамических систем с возмущениями

друк. (рос.м.)

Тезисы доклада Всесоюзной конференции "Динамическое управление", Свердловск, 1979. – с. 126-128

0,1 / 0,05 др. арк.

Кириченко Н.Ф., Слабоспицкий А.

Идентификация математической модели пространственного движения твердого тела с переменной массой

друк. (рос.м.)

Рукопись депонир. УкрНИИНТИ, № 2586, 1981, 2 февраля. Представлена Киевским университетом

6 др. арк.

 

Минимаксная идентификация структуры гидроакустических сигналов систем

друк. (рос.м.)

Тезисы докладов Четвертой Всесоюзной конференции по оптимальному управлению в механических системах, Москва. 1982. – с. 63-64

0,1 / 0,05 др. арк.

Григоров А.В.

Минимаксная идентификация точечных источников гидроакустических колебаний в однородном океане

друк. (рос.м.)

Тезисы докладов  Всесоюзной конференции "Проблемы теоретической кибернетики", Саратов. 1983. – с. 71-72

0,1 / 0,05 др. арк.

Григоров А.В.

Минимаксная рекуррентная идентификация структуры состояний и параметров линейных динамических систем.

друк. (рос.м.)

Моделирование и оптимизация сложных систем//Вестник Киевского университета, вып. 2, 1983. – с. 100-106

0,32 / 0,16 др. арк.

Кириченко Н.Ф.

10 

Применение алгоритмов структурно-параметрической оптимизации для расчета системы группирования

друк. (рос.м.)

Моделирование и оптимизация сложных систем//Вестник Киевского университета, вып. 4, 1985. – с. 37-42

0,3 / 0,15 др. арк.

Гаращенко Ф.Г.

11 

К расчету группирователя электронного потока многорезонаторного клистрона

друк. (рос.м.)

Тезисы доклада научно-технической конференции "Опыт создания и внедрения методов и средств проектирования и расчета динамической системы с учетом показателей сложности", Москва. 1985

0,3 / 0,15 др. арк.

Белоносова Ж.Ю.

 12

Диалоговая система классификации рыбных скоплений в режиме активной локации

друк. (рос.м.)

Тезисы доклада Всесоюзного совещательного семинара молодых ученых "Глубоководные системы и комплексы", Черкассы, 1986

0,22 /0,11 др. арк.

Наконечный А.

13 

Дифференциальные управления динамики пучка частиц на оптимальных регистрах

друк. (рос.м.)

Тезисы доклада 1 Северо-кавказской региональной конференции по функционально-диференциальных уравнениях и их применение, Махачкала, 1986. – с. 38-39

0,1 /0,05 др. арк.

Белоносова Ж.Ю.

14 

Задача оптимального расчета системы отбора мощности в многорезонантном клистроне

друк. (рос.м.)

Вычислительная и прикладная математика, 1987. – с. 104-109

0,32 /0,16 др. арк.

Гаращенко Ф.Г.

15 

Минимаксный фильтр Калмана для слежения за маневрирующей целью

друк. (рос.м.)

Моделирование и оптимизация сложных систем//Вестник Киевского университета, вып. 7, 1988. – с. 27-31

0,38 /0,19 др. арк.

Григоров А.В.

16 

К вопросу об организации и роли курса "Основы информатики" в системе подготовки иностранных учащихся на подготовительном факультете

друк. (рос.м.)

Тезисы доклада на конференции "Актуальны проблемы описания и преподавания русского языка и общенаучных дисциплин на начальном этапе обучения иностранных учащихся", Харьков, декабрь 1988. – с. 178-180

0,3 др. арк.

Комашенко А.П.

17 

О проведении практических занятий по курсу "Основы информатики и вычислительной техники"  для студентов иностранцев, обучающихся по специальностям Международные и Международно-экономические отношения

друк. (рос.м.)

Тезисы доклада на Международной научно-методической конференции "Современные методы обучения на подготовительных факультетах для иностранных граждан", ВПИ, Волгоград, 1989.

0,11 др. арк.

Деревянко А.Г.

18 

Использование новой информационной технологии при изучении курса "Численные методи" (Тезисы)

друк. (рос.м.)

Совершенство вание организационних форм и методов реподавания матем.,  информат. и  вычислит.техники в школе и педвузе. Материалы Всесоюз-ного семи нара совещания (25-26 мая 1990) ч.І - Гулистан.: ГК СССР  по НО, МНО УзССР, СГПИ:  1990. - с.38- 40

0.18 /0.09 др. арк.

Рамский Ю.С.

19 

Використання нової інформаційної технології при вивченні деяких розділів теорії ймовірностей

друк (укр.м.)

Тези доповідей на міжвузівській науково-практичній конференції, присвяченої 70-річчю КДПІ імені О.М.Горького "Науково-педагогічні проблеми підготовки вчителя у вузі", (31 жовтня – 1 листопада 1990 р.).  – с. 189-190

0,1 др. арк.

 
20 

Лабораторний практикум з курсу "Чисельні методи". Методичні рекомендації для студентів спеціальності 2104 "математика i інформатика"

друк (укр.м.)

Київ: КДПI,  1991. – 72  с.

3.65 /1.0 др. арк.

Рамський Ю.С., Коваленко  С.М., Олійник А.Г.

21 

Використання нової інформаційної технології на практичних заняттях з теорії ймовірностей

друк (укр.м.)

Сучасна інформаційна технологія в навчальному процесі, Київ, КДПІ. 1991. – с.82-86

0,3 др. арк.

 
22 

Підготовка дефектологів –практиків до використання НІТ та програмно-апаратного комплексу "Видима мова" в навчальному процесі

друк (укр.м.)

Тези доповіді на республіканській науково-практичній конференції "Використання нової інформації на технології в навчальному процесі" (жовтень, 1991 р.), Київ, КДПІ. 1992.І

0,3 /0,1 др. арк.

Морзе Н.В.,
Олійник А.Г.

23 

Мінімаксна ідентифікація структури джерел гідроакустичних полів

друк (укр.м.)

Тези доповіді на науково-практичній конференції "Наукові записки науково-практичної конференції викладачів", Київ, КДПІ, 1992. – с. 329

0,1 др. арк.

 
24 

Створення комп’ютерної підтримки інтенсивного вивчення шкільного курсу української мови

друк (укр.м.)

Тези доповіді на міжвузівській науковій конференції "Викладання вузівського і шкільного курсів мови та літератури в умовах піднесення національної свідомості народу", Київ, КДПІ, 1991

0,1 др. арк.

Караман С.О.

25 

Програми для фізико-математичних факультетів педагогічних інститутів. Збірник № 4

друк(укр. м.)

Київ, РУМК ЗСПО МНО України. 1992. 96 с.

6,4 /1,6 др. арк.

Жалдак М.І. Морзе Н. В. Рамський Ю.С.

26 

Про необхідність викладання курсу статистики і теорії ймовірностей в молодшій та середній школі з використанням НІТ.

друк (укр.м.)

Збірник наукових праць Проблеми інформатизації освіти, Київ, КДПІ, 1994

0,32 др. арк.

 
27 

Про тестову систему контролю знань з курсу теорії ймовірностей

друк (укр.м.)

Наукові записки, Матеріали звітно-наукової конференції викладачів УДПУ ім. М.П. Драгоманова за 1993 р., Київ, ТОВ "Толока", 1995. с. 261-262

0,1 др. арк.

 
28 

Теорія ймовірностей і математична статистика з елементами інформаційної технології

друк (укр.м.)

Київ, "Вища школа", 1996.

352 с.

21/7 др. арк.

Жалдак М.І.,

Трофімчук С.Ю.

29 

Использование новых информационных технологий в коррекционном обучении детей c нарушениями слуха и речи

друк. (рос.м.)

Учебное пособие для студентов дефектологических факультетов и практических дефектологов, Киев, 1996 г., Киев : ДЕМИД,. 80 С.

5,2 /2,6 др. арк.

Хомик А.А.

30 

НИТ в специальных учебных учереждениях для слабослышащих и позднооглохших детей

друк.

Сборник научных трудов 1-й научно-практической конференции "Новые ИТ в системе специальных учебно-воспитательных учреждений", Крым, 1998. – с.26-28

0,1 др. арк.

Хомик А.А.

31 

Вивчення методів сучасних фінансових обчислень в курсі використання ІТ в економіці

друк (укр.м.)

Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання. Випуск 5. Збірник наукових праць. Київ. НПУ ім. М.П. Драгоманова. 2002. С. 118-124

0,45 др. арк.

 
32 

До питання про вивчення поняття вартості в курсі використання ІЕ в економіці

друк (укр.м.)

Зб. "Проблеми вищої педагогічної освіти у світлі рішень ІІ Всеукраїнського з'їзду працівників освіти", Матеріали Всеукр. науково-пркт.конференції , 2002. -Ч.2, стор.187-190

0,2 др. арк.

 
33 

Вивчення курсу "Використання нових інформаційних технологій в економіці" в педагогічному вузі

друк (укр.м.)

Вісник: Зб. наук. статей НПУ ім.. М.П. Драгоманова, К. : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2003. Вип.6, с. 192-195

0.3 др. ар.

 
34 

Зміст і методика навчання курсу “Використання нових інформаційних технологій у економіці в педагогічному вузі”

друк (укр.м.)

Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія №2  Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наукових праць/К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2004. - №1(8), с.98 – 105

0,42 др. арк.

 
35 

Використання електронних таблиць і пакета символьних обчислень MAPLE в курсі “Методи обчислень

друк (укр.м.)

Матеріали V Міжнародної наук.-практ. конф. “Сучасні проблеми науки та освіти” (30 квітня – 10 травня 2004 р., м. Алушта). – Харків: Українська Асоціація “Жінки в науці та освіті”, ХНУ ім.В.Н.Каразіна, 2004.

0,1 др. арк.

 
36 

Досвід викладання курсу "Використання нових інформаційних технологій в економіці в педагогічному вузі"

друк (укр.м.)

Матеріали V Міжнародної наук.-практ. конф. “Сучасні проблеми науки та освіти” (30 квітня – 10 травня 2004 р., м. Алушта). – Харків: Українська Асоціація “Жінки в науці та освіті”, ХНУ ім.В.Н.Каразіна, 2004., с. 129 – 130

0,1 др. арк.

 
37 

Методика використання комп`ютерного моделювання при розв’язуванні деяких економічних задач

друк (укр.м.)

Актуальні проблеми
психології: психологічна теорія і технологія навчання – К: Міленіум. 2005 – т. 8, вип. 1, с.205-213

0.36 др. арк.

 
38 

Символьні обчислення в системі MAPLE. Частина 1.

друк (укр.м.)

Навчальний посібник: К.: МАУП, 2006, 108 с.

6.27 /2.09 друк. арк.

Кузьмін А.В., Рисцов І.К. 

39 

Комп’ютерне моделювання при розв’язуванні економічних задач

друк (укр.м.)

Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія №2  Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наукових праць/К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2006. - №4(11), с. 92-96

0.38 др. арк.

 
40 

Міждисциплінарна спадкоємність і комп’ютерне моделювання при навчанні математичних та економічних дисциплін

друк (укр.м.)

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Інформатизація освіти України. Європейський вимір, "14-17 травня, Кам’янець-Подільський – 2007, с. 116-119.

0.29 др. арк.

 
41 

Міждисциплінарна спадкоємність при навчанні математичних та економічних дисциплін з використанням інформаційних технологій

друк (укр.м.)

Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія №2  Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наукових праць/К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2007. - №5(12), с.49 – 55.

0.35 др. арк.

 
42 

Деякі методичні аспекти навчання НІКТ студентів економічних спеціальностей у педагогічному університеті

друк (укр.м.)

Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія №2  Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наукових праць/К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2008. - №6(13), с.22 – 26.

0.49 др. арк.

 
43 

Символьні та наближені обчислення в системі MAPLE. Частина 2.

друк (укр.м.)

Навчальний посібник: Київ, ДП «Видавничий дім «Персонал», 2008, 126 с.

8.6 /2.86 друк. арк.

Кузьмін А.В., Телейко А.Б.

44 

Міждисциплінарна спадкоємність при навчанні деяких математичних та інформативних дисциплін

друк (укр.м.)

Матеріали ХІІ-ї Міжнародної наук.конф. імені акад. М.Кравчука, 15-17травня 2008р., Київ, секц.ІV. Історія та методика викл. Математики, с.240

0.1 друк. арк.

 
45 

Деякі методичні аспекти навчання використання інформаційних систем в управлінні підприємством

друк (укр.м.)

Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія №2  Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наукових праць/К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. - №7(14), с.110 – 118.

   
46 

Деякі методичні аспекти навчання інформаційних систем і технологій майбутніх учителів економіки

друк (укр.м.)

Матеріали III Всеукр.наук.-практ. Конф. 9-11 квітня 2009р. м.Луганськ, ЛНУ ім. Т.Шевченко, с. 153-155

 

Струтинська О.В.

47 

Деякі методичні аспекти навчання інформаційних систем і технологій майбутніх учителів економіки

друк (укр.м.)

Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченко. Педагогічні науки, 2009р., №15 (178) с. 173-186

 

Струтинська О.В.

48 

Теорія ймовірностей  і математична статистика.

друк (укр.м.)

Підручник для студентів фізико-математичних спеціальностей педагогічних університетів.–Вид.2, перероб. і доп..– Полтава: «Довкілля–К», 2009 –500с.

 

Жалдак М.І., Міхалін Г.О.

49 

 Використання навчально-інформаційних середовищ при навчанні інформаційних систем і технологій майбутніх учителів економіки

друк (укр.м.)

Сучасні проблеми гуманізац та гармонізації управіння. Матеріали 9- Міжнародної міждисципл нарної науково-практичної школи-конференції. - Х.: Українська Асоціація "Жінки в науці та освіті", Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, 2009. - С. 217-218.

 

Струтинська О.В

50 

Методика використання НІС для підтримки навчання інформаційних систем і технологій майбутніх учителів економіки

друк (укр.м.)

Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія №2  Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наукових праць/К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010. - №8(15), с.74 – 85.

 

Струтинська О.В.

51 

Методика використання комп’ютерного  моделювання при навчанні математичних дисциплін студентів економічних спеціальностей

друк (укр.м.)

Матеріали 13-ї Міжнародної наук. конф. імені акад. М.Кравчука, 13-15травня 2010р., Київ, т.3, К., НТУУ«КПІ», 2010 с.225.

   
52 

Методика навчання корпоративних інформаційних систем у педагогічному  університеті

друк (укр.м.)

Матеріали 10-ї  Міжнар. міждисципл. науково-практ.школи-конференції, 30квітня-9травня 2010р., Харків-Севастополь: Українська Асоціація "Жінки в науці та освіті", Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, 2010, с. 257-258.

   
53 

До питання використання НІС при навчанні інформаційних систем і технологій майбутніх учителів економіки

друк (укр.м.)

Матеріали між нар. Науково-практ. конф. «Освітні вимірювання в інформаційному суспільстві». – К.: НПУ, 2010, с. 10.

 

Струтинська О.В.

54 

Сучасні технології в організації навчання майбутніх учителів економіки

друк (укр.м.)

Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія №5.  Педагогічні науки:реалії і перспективи.­–Випуск 22:зб. наук. праць/К.: вид. НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010, стор.213-218.

 

Струтинська О.В.

55 

Збірник задач і вправ з теорії ймовірностей і математичної статистики

друк (укр.м.)

Збірник задач і вправ для студентів фізико-математичних спеціальностей педагогічних університетів.–– Полтава: «Довкілля–К», 2010 –724с.

 

Жалдак М.І., Міхалін Г.О.

56 

Інформаційні системи і технології в економіці

друк (укр.м.)

Навчальний посібник – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2010. – 250 с.

 

Струтинська О.В.

57 

Автоматизоване робоче місце майбутнього вчителя економіки

друк (укр.м.)

Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія №2  Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наукових праць/К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. - №10(17), с.45 – 58.

 

Струтинська О.В.

58 

Особливості використання автоматизованого робочого місця майбутнього вчителя економіки

друк (укр.м.)

Інформаційні технології в навчальному процесі: праці науково-методичного семінару, 16-23 травня 2011р., ПНПУ імені К.Д.Ушинського, м.Одеса: Вид. «ВМВ», 2011, с.66-72

 

Струтинська О.В.

59 

АРМ студентів економічних спеціальностей у педагогічному університеті

друк (укр.м.)

Сучасні проблеми науки і освіти. Матеріали 11-ї Між нар. міждисципл. науково-практичної конференції 29 квітня- 09 травня 2011р., Велика Ялта\ Харків: Укр. Асом. «Жінки в науці та освіті», ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2011, с.291-292

   
60 

Компетентнісний підхід до навчання інформаційних систем і технологій майбутніх учителів економіки

друк (укр.м.)

Збірник наукових праць «Інформаційні технології в освіті», Херсонський державний університет,
VII Международная научно-практическая конференция «ИКТ в образовании, исследованиях и индустриальных приложениях» ,Херсон, 2011, Випуск №9, с. 57-63

 

Струтинська О.В.

61 

Методика навчання бухгалтерських інформаційних систем студентів педагогічних університетів

друк (укр.м.)

Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія №2  Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наукових праць/К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. - №12(19), с.29 – 40.

   
62 

Методичні аспекти навчання фінансових обчислень студентів економічних спеціальностей

друк (укр.м.)

Матеріали 14-ї Міжнародної наук. конф. імені акад. М.Кравчука, 19-21квітня 2012р., Київ, т.4, К., НТУУ«КПІ», 2012, с.156

 

Кузьмін А.В.

63 

Моделювання поверхневих  хвиль при обтіканні зануреного тіла

друк (укр.м.)

Матеріали 14-ї Міжнародної наук. конф. імені акад. М.Кравчука, 19-21квітня 2012р., Київ, т.1, К., НТУУ «КПІ», 2012, с.266

 

Кузьмін А.В.

64 

Зміст і методика навчання курсу «Основи теорії і методів оптимізації» в педагогічному унівіерситеті

друк (укр.м.)

Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія №2  Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наукових праць/К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. - №13(20), с.85 – 89.

0,3

 
65 

Особливості курсу економічної інформатики у педагогічному університеті

друк (укр.м.)

Сучасні проблеми науки і освіти. Матеріали 13-ї Між нар. міждисципл. науково-практичної конференції 26 квітня- 05 травня 2013р., м.Одеса\ Харків: Укр. Асом. «Жінки в науці та освіті», ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013, с.176-177

0,13

 
66 

Використання дистанційних технологій у позааудиторній роботі майбутніх учителів інформатики

друк (укр.м.)

Перша всеукраїнська науково-практична конференція "MoodleMootUkraine 2013. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle". (м. Київ, КНУБА, 30-31 травня 2013 р.): тези доповідей. – К.: КНУБА, 2013. – С. 25.

0,03

Струтинська О.В.

67 

Automated Working Place of Future Teachers of Economics in Distance Learning

друк (укр.м.)

E-Learning & Lifelong Learning, Monograph, Sc. Editor: Eugenia Smyrnova-Trybulska, University of Silesia, Studio-Noa Katowice--Cieszyn, , 2013, p.465-477, ISBN: 978-83-60071-66-3.

0,4

Strutynska, O.

68 

Методичні аспекти навчання курсу “Основи теорії і методів оптимізації” у педагогічному університеті

друк (укр.м.)

Матеріали ХV Міжнародної наукової конференції

імені академіка Михайла Кравчука

(15-17 травня 2014 року)

2014р., Київ, К., НТУУ «КПІ», 2014, с. 137.

0,06

 
69 

Методичні аспекти проведення практичних занять при навчанні курсу “Основи теорії і методів оптимізації”

друк (укр.м.)

Вісник: Зб. наук. статей НПУ імені М.П. Драгоманова, К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014.

0,2

 
70 

Основи теорії і методів оптимізації: програма навчальної дисципліни для підготовки студентів спеціальностей 7.04030201, 8.04030201 «Інформатика*» Інституту інформатики НПУ імені М.П.Драгоманова/ укл. Н.М. Кузьміна (вавторській редакції).

друк (укр.м.)

К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. – 28с.

   
71 

Компютернапідтримканавчаннякурсу «Основитеоріїіметодівоптимізації»

друк (укр.м.)

Комп’ютерно орієнтовані системи навчання природничо-

математичних дисциплін: матеріали Міжнародного науково-

практичного семінару, 28 жовтня 2014 року. – К. : Вид-во НПУ

імені М.П. Драгоманова, 2014,

 с.95-96

   
72 

Інформаційні системи і технології в економіці: програма навчальної дисципліни для підготовки студентів спеціальностей 7.04020101, 8.04020101 “Математика” Фізико-математичного інституту НПУ імені М.П.Драгоманова / укл. Н.М. Кузьміна (вавторськійредакції).

друк (укр.м.)

К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. – 31 с.

   
73 

Деякі методичні аспекти навчання основ теорії і методів оптимізації з комп’ютерною підтримкою

друк (укр.м.)

Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія №2  Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наукових праць/К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. - №15(22), с.42 – 49.

   
74 

Методи обчислень з комп’ютерною підтримкою

друк (укр.м.)

Навчальний посібник для студентів спеціальності «Інформатика*» заочної форми навчання. Київ: Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – 161с.

   

 

 

 

 
   
© ALLROUNDER

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ