Програмний засіб GRAN  

   

Наукова робота  

   

Карта відвідувань  

   

Лічильник відвідування сайту країнами світу  

Flag Counter
   

QR-code  

qr-code

   

Банери  

   

Всього відвідувань  

795283
Сьогодні
Вчора
Цього тижня
Минулого тижня
Цього місяця
Минулого місяця
Всього
111
344
2354
2542
6515
773689
795283

Ваш IP: 127.0.0.1
Час на сервері: 2018-03-19 05:17:20
   

Всі матеріали, розміщені на цьому сайті, поширюються безкоштовно

Щоб скопіювати програмні засоби Gran1, Gran-2D, Gran-3D або підручники чи посібники, необхідно звернутись до послуги "Завантажити" (в лівій колонці сторінки). В результаті з'явиться перелік програмних засобів Gran1, Gran-2D, Gran-3D та "Посібники і підручники". Якщо вибрати будь-який об'єкт в цьому переліку, з'явиться його короткий опис і дві "кнопки" - "Детальніше" і "Копіювати". Після звернення до послуги "Копіювати" почнеться копіювання відповідного об'єкта.

   

Спеціалізована вчена рада

Спеціалізована вчена рада Д 26.053.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук за спеціальностями 13.00.02 - "Теорія та методика навчання (математика)" та 13.00.02 - "Теорія та методика навчання (інформатика).

Кандидатський екзамен

     Кандидатський екзамен з інформатики за спеціальністю 13.00.02 - теорія та методика навчання (інформатика) відбудеться 17 травня 2016 року о 0930 на кафедрі теоретичних основ інформатики в аудиторії 226.


 Програма кандидатського іспиту

Графік засідань спеціалізованої вченої ради Д26.053.03 на І півріччя 2016-2017 рр.

Графік
засідань спеціалізованої вченої ради Д 26.053.03 в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова на І півріччя 2016–2017 н.р.

№ п/п / дата проведення

Питання які,

 слухаються на засіданні ради

Примітки

1

13.09.2016

1. Про прийом до захисту, затвердження офіційних опонентів та про дозвіл на друкування автореферату кандидатських дисертацій:

Гоменюк Г.В. – доп. Бурда М.І., Матяш О.І., Клочко В.І.;

Русіної Н.Г. – доп. Рамський Ю.С., Яшанов С.М., Триус Ю.В.;

Бугаєць Н.О. – доп. Морзе Н.В., Макаренко Л.Л., Яшанов С.М.

2. Різне.

 

2

18.10.2016

1. Про призначення комісії для проведення експертизи кандидатських дисертацій:  Силенок Г.А., Шишенко І.В.

2. Різне.

 

3

29.11.2016

1. Захист кандидатської дисертації Бугаєць Н.О. Тема дисертації «Розвиток навчально-дослідницьких умінь студентів фізико-математичних спеціальностей у процесі навчання математичної інформатики».

Науковий керівник д.п.н. Жалдак М.І.

Офіційні опоненти: д.п.н. Горошко Ю.В.,

                   к.п.н. Кобильник Т.П.

2. Захист кандидатської дисертації Косовець О.П. Тема дисертації «Методика навчання інформатики учнів професійно-технічних навчальних закладів в умовах інклюзії».

Науковий керівник д.п.н. Клочко В.І.

Офіційні опоненти: д.п.н. Семеріков С.О.,

                  к.п.н. Струтинська О.В.

3. Різне.

 

4

20.12.2016

1. Захист кандидатської дисертації Гоменюк Г.В. Тема дисертації «Методичні засади реалізації компетентнісного підходу в навчанні алгебри учнів основної школи».

Науковий керівник к.п.н. Забранський В.Я.

Офіційні опоненти: д.п.н. Матяш О.І,

                   к.п.н. Ачкан В.В.

2. Захист кандидатської дисертації Русіної Н.Г. Тема дисертації «Методика формування інформатичних компетентностей у майбутніх правознавців».

Науковий керівник д.ф.-м.н. Малежик М.П.

Офіційні опоненти: д.п.н. Шерман М.І,

                   к.п.н. Кузьмінська О.Г.

3. Різне.

 

Кандидатський екзамен

     Кандидатський екзамен з інформатики за спеціальністю 13.00.02 - теорія та методика навчання (інформатика) відбудеться 16 травня 2017 року о 1000 на кафедрі теоретичних основ інформатики в аудиторії 226.


      Програма кандидатського екзамену

Графік засідань спеціалізованої вченої ради Д26.053.03 на ІІ півріччя 2015 року

Графік захисту дисертацій у спеціалізованій раді Д26.053.03

03 листопада
2015 року

 

1.  Захист докторської дисертації Школьного Олександра Володимировича «Теоретико-методичні засади оцінювання навчальних досягнень з математики учнів старшої школи»

22 грудня
2015 року

1. Захист кандидатської дисертації Сушко Олександри Сергіївни «Методика навчання фінансової математики студентів математичних спеціальностей педагогічних університетів».

 
2. Захист кандидатської дисертації Жук Ірини Володимирівни «Розвиток умінь старшокласників виконувати наближені обчислення в процесі вивчення математики»

 

Вступний екзамен в аспірантуру у 2015 році

ручка     Вступний екзамен з інформатики за спеціальністю 13.00.02 - теорія та методика навчання (інформатика) відбудеться 29 вересня 2014 року о 10 годині на кафедрі теоретичних основ інформатики в аудиторії 226.
     Програму для складання вступного екзамену можна отримати на кафедрі.

Графік засідань спеціалізованої вченої ради Д26.053.03

Графік засіданнь спеціалізованої вченої ради Д26.053.03 в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова, 01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9, ауд. 231. Початок в 1400.

 02 червня 2015
1. Захист дисертації Філімонової Марії Олександрівни. Тема: "Формування умінь математичного моделювання в учнів основної школи в процесі навчання геометрії".
2. Захист дисертації Дегтярьової Нелі Валентинівни. Тема: "Методика використання комплексних завдань в процесі навчання інформатики в старшій школі".

30 червня 2015
1. Захист дисертації Швець Людмили Василівни. Тема: "Розвиток вмінь старшокласників зображати стереометричні фігури та їх комбінації".
2. Захист дисертації Требик Олени Сергіївни. Тема: "Організація навчання математики як загальноосвітньої дисципліни студентів коледжів з використанням інформаційно-комунікаційних технологій".

Засідання спеціалізованої вченої ради

     10 березня 2015 р. відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.053.03 в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова, 01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9, ауд. 231. Початок в 1400.
1. Захист кандидатської дисертації Дем'яненко В.Б. (інформатика).
Тема: „Методика організації фізико-математичної дослідницької діяльності учнів малої академії наук України з використанням мережних електронних майданчиків".
2. Захист кандидатської дисертації Єфименка В.В. (інформатика).
Тема: „Методика навчання комп'ютерної математики майбутніх учителів інформатики".
3. Різне.

Кандидатський екзамен

     Кандидатський мінімум з інформатики за спеціальністю 13.00.02 - теорія та методика навчання (інформатика) відбудеться 21 жовтня 2014 року о 10 годині на кафедрі теоретичних основ інформатики в аудиторії 226.


 Програма кандидатського іспиту

Графік засідань спеціалізованої вченої ради Д 26.053.03 на ІІ півріччя 2014 року

Графік засідань спеціалізованої вченої ради Д 26.053.03 
у НПУ імені М.П. Драгоманова на ІІ півріччя 2014 року

Read more: Графік засідань спеціалізованої вченої ради Д 26.053.03 на ІІ півріччя 2014 року

Перелік документів, які подаються для складання кандидатських іспитів і прикріплення здобувачем з метою написання дисертаційного дослідження

images 1ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ,
які подаються для складання кандидатських іспитів і прикріплення здобувачем з метою написання дисертаційного дослідження

 1. Заява на ім‘я ректора університету.
 2. Копія паспорта.
 3. Особовий листок з обліку кадрів, завірений печаткою за місцем роботи або навчання, три фотокартки 3х4.
 4. Копія диплому про закінчення вищого навчального закладу з копією залікової відомості.
 5. Характеристика з місця роботи.
 6. Реферат з обраної наукової спеціальності.
 7. Список опублікованих наукових праць та винаходів.
 8. Виписка з протоколу засідання вченої ради вузу (факультету) для осіб, рекомендованих до аспірантури безпосередньо після закінчення вузу.
 9. Посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів).
 10. Медична довідка (форма 286-у).
 11. Довідка з місця роботи (з зазначенням посадового окладу), а також з місця постійного проживання.
 12. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру.
 13. Витяг з трудової книжки, для осіб які працюють.

      Заяви з документами про вступ до аспірантури приймаються до 01 вересня 2014 року, вступні іспити у вересні 2014року

     Адреса університету: 01601, Київ-30, вул. Пирогова, 9 Відділ аспірантури і докторантури, тел. 239-30-69 

Read more: Перелік документів, які подаються для складання кандидатських іспитів і прикріплення здобувачем з...

   
© ALLROUNDER

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ